Loading...
Valmentava työnohjaus2017-12-01T11:05:51+00:00

Valmentava työnohjaus

Työnohjauksessa tutkitaan ja kehitetään omaa työtä sekä etsitään keinoja lisätä omaa työhyvinvointia. Työn arjesta nousevat teemat kuten vaikkapa oma ajankäyttö ja kiireen kokeminen, jatkuva matkustaminen, työn herättämät arvoristiriidat sekä erilaiset muutostilanteet askarruttavat mieltä. Asioiden ajattelu ääneen, kokemusten jakaminen sekä niihin liittyvien tunteiden työstäminen yhdessä työnohjaajan kanssa tuovat lisäymmärrystä.

Ulkomaankomennuksella työtä tehdään usein intensiivisesti ja monikulttuurisessa työympäristössä. Tuki kotimaasta voi jäädä heiveröiseksi. Moni ekspatriaatti on saanut lisää voimavaroja työnohjauksesta. Olen itsekin asunut ja työskennellyt pitkään ulkomailla ja siksi koen pystyväni työnohjaajana kohtaamaan tilanteesi kokonaisvaltaisesti ja asiantuntevasti.

Työnohjauksen hyödyt

  • Opit hallitsemaan työskentelyäsi paremmin

  • Työtehtäväsi ja tavoitteesi selkiintyvät

  • Löydät positiivisia näkökulmia työhösi

  • Vuorovaikutustaitosi paranevat

  • Opit ilmaisemaan paremmin tarpeitasi ja tunteitasi

8 kysymystä työnohjauksesta

Pitääkö työssä olla ongelmia, jotta kannattaa hakeutua työnohjaukseen?2017-11-29T16:12:59+00:00

Ei suinkaan. Mikäli ongelmia on, pyritään niihin löytämään ratkaisuja. Menneisyyttä pyritään tarkastelemaan voimavarana eikä ongelmissa ja niiden kuvailussa viivytä liikaa.

Kuka hyötyy työnohjauksesta?2017-11-27T17:25:04+00:00

Työntekijä, joka haluaa itse työnohjausta ja joka on valmis miettimään nykyisiä toimintatapojaan sekä työhön liittyviä käytännön ongelmia.

Mitä hyötyä työnohjauksesta on?2017-11-27T17:24:58+00:00

Tutkimusten mukaan työnohjaus näyttää lisäävän työhyvinvointia. Useat työntekijät ovat kokeneet työnohjauksella olleen myönteinen vaikutus työssä jaksamiseen. Työnohjauksen avulla voidaan keventää työn kuormitusta.  Työtehoa taas voidaan parantaa kun selkiytetään omaa tehtävää sekä työtapoja, joilla työn tavoitteisiin päästään.

Kuinka pitkään työnohjausprosessi kestää?2017-11-28T13:44:16+00:00

Yleensä ensimmäiset pari työnohjausistuntoa on tutustumista puolin ja toisin. Työnohjauksen on hyvä kestää ainakin vuoden jotta siitä voi olla hyötyä ohjattavalle. Tapaamisia on noin kerran kuukaudessa.

Onko työnohjaus terapiaa?2017-11-27T17:24:12+00:00

Ei ole. Se on oppimisprosessi, jossa vastuu oppimisesta on ohjattavalla, mutta työnohjaaja pyrkii toimimaan prosessissa oppimisen edellysten luojana ja prosessin mahdollistajana.

Mitä on ratkaisukeskeinen työnohjaus?2017-11-27T17:24:28+00:00

Ratkaisukeskeiselle työnohjaukselle on ominaista yksilön taitoihin, onnistumisiin ja voimavaroihin keskittyminen. Katse on tulevaisuudessa ja tavoiteltavaa on kaikki mikä osoittautuu käytännössä toimivaksi, hyödylliseksi ja palkitsevaksi.

Voiko työnohjausta tehdä Skypen kautta?2017-11-30T13:47:39+00:00

Kyllä! Tarvitset siihen vain tietokoneen ja nettiyhteyden. Skypen kautta puhuminen on ilmaista. Työnohjaushan on keskusteluja, mutta siihen voidaan liittää myös muita työmuotoja kuten kirjoittamista.

Miten työnohjaaja voi neuvoa asiakasta jos hän ei ole saman alan asiantuntija?2017-11-27T17:24:52+00:00

Työnohjaus ei ole valmiiden neuvojen antamista. Tavoitteena on, että ohjattava itse löytää ratkaisut ongelmiinsa, tunnistaa unelmansa ja toiveensa sekä asettaa askeleet, joilla tavoitteisiin päästään.

Pohditko sopiiko työnohjaus sinulle?

Kokeile työnohjausta ilmaiseksi!